002

Skuffende fiskeri ved Trend Å

Den lumske corona-virus har sat sit præg på endnu et fiskeår for juniorafdelingen. Træls, men heldigvis er covid ikke særlig smittefarlig udendørs, så vi har kunnet gennemføre hovedparten af vores fisketure. Fine ture og mange med pæne fangster, men selvfølgelig har der også været et par nul-ture ind imellem – sådan er fiskeriet jo!

Desværre har årets fiskeri i Trend Å været skuffende – 40 havørreder (inkl. undermålere) er vist det ringeste resultat i mange år og det skyldes nok en kombination af forskellige årsager: En del af forklaringen kan være, at en del skarver jagtede i åen, da søer og fjorde var frosset til hele februar måned og langt ind i marts. – Hvad mon det kostede af både bækørreder, havørredsmolt, grønlændere og mindre nedfaldsfisk?

De mange sæler i Limfjorden er sikkert også en del af forklaringen – formodentlig i kombination med både lovlige og ulovlige garn langs Limfjordens smukke kyster. Flere årsager kan spille ind og en samlet forklaring får vi nok aldrig. Men - vi bør selvfølgelig overveje, hvad vi selv kan gøre for at få det gode fiskeri tilbage, som vi havde indtil for få år siden.

Juniorerne har svært ved at begå sig ved Trend Å i den bedste fisketid i sommermånederne juni, juli, august pga. den høje, tætte bred-vegetation, selvom flere gode strækninger blev trimmet med foreningens buskrydder. Blandt andet flere bestyrelsesmedlemmer ydede en prisværdig indsats og vi kan håbe på, at flere følger deres gode eksempel den kommende sæson. Trimmede åbredder er en helt nødvendig forudsætning for at drengene kan fiske i åen (og gavner desuden dagkortsalget). Ellers mister de lynhurtigt modet og taber interessen for åen, selvom den bliver lettere tilgængelig senere på sæsonen, når vores voksne medfiskere har trampet ukrudtet ned.

Den gamle juniorleders egne fangster afspejler det dårlige fiskeri. Jeg fangede kun 4 havørreder over målet (største 55 cm), hvor jeg plejer at fange mellem 10 til 20 og en sjælden gang op til 30 sommerfisk over målet. Jeg hjemtog 2 og min kone 1 havørred fra åen. Jeg genudsatte desuden en håndfuld undermålere, 3 grønlændere (heraf 2 under målet) samt 15 bækørreder, der vist alle var under målet. Desuden fangede jeg 27 små regnbuer, hvoraf et par af de største kom med hjem i gryden – Det kunne være interessant at vide, hvordan de mange små regnbuer havnede i Trend Å, når vi kun har ét recirkuleret dambrug tilknyttet åen??

Hele molevitten fanget på flue. Næste sæson vil vi tilbyde ekstra instruktion i fluekast og fluefiskeri, da den del juniorer og et par forældre er skaffet sig fluegrej – og samtidig må vi håbe, at fiskeriet bliver bedre i det nye år!