DSCN0545

”SKRÆP-BOG” SAVNES

Vores spændende og helt uerstattelige ”Skræp-bog” er forsvundet fra klubhuset. Den dækker tiden fra genopstarten af juniorafdelingen i 2002 og frem til 2017 og indeholder masser af avisklip og fotos samlet i et ringbind.

Den er et spændende vidnesbyrd om juniorernes mange forskelligartede aktiviteter i den lange periode og har inspireret mange nye fiskedrenge og –piger. Der er bl.a. fyldig omtale af Bjarkes fluefangede rekord-havørred på 4,6 kg. fra Trend Å, Brians mammut-gedde på 12 kg. fra Guldager Sø og Jonas Laigaards to fantastiske is-aborrer på 1 og 1,6 kg. fra Sjørup Sø – samt en lang række referater fra de nu hedengangne ”Nordjyske klubmesterskaber for juniorer” hvor vi i en årrække dystede med vore junior-venner fra Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev og Sæby – og hvor vi vandt pokalen adskillige gange.

Det er et stort tab for hele foreningen, at ”Skræp-bogen” er væk. Det er en central del af juniorklubbens historie. I klubhuset har vi heldigvis stadig en ny udgave, der startede i 2018, men den dækker jo kun de seneste få år og er derfor langt mindre spændende end den gamle. – Vi håber meget, at en eller anden bare har lånt den spændende bog med hjem for at nærstudere de mange artikler og billeder. Vi appellerer derfor til, at den snarest leveres tilbage i klubhuset – eller giv mig gerne et praj, hvis nogen ved, hvor den er blevet af.

Orla

Foto: Brians mammutgedde fra Guldager Sø blev fanget i 2003 og er stadig junior-rekord