DSC 0801 (2)

Skarver truer vor havørredbestand – Hurtig regulering nødvendig

Skarver truer vor havørredbestand – Hurtig regulering nødvendig

For bare syv år siden blev der fanget over 1000 havørreder i Trend Å. 2015 var det bedste år nogensinde, men som regel fangede vi op til 4-500 fisk eller mere om året i en længere årrække. De seneste år er fangsterne dog gået drastisk tilbage og de sidste par sæsoner er der tilmeldt under 50 havørreder over mindstemålet. I år er der stort set ikke fanget førstegangs-gydere på 38-45 cm, som indtil for få år siden var meget talrige – og tilbagegangen ser ud til at være på 90 % eller mere!

Det er en katastrofe og derfor skriver jeg denne gang til både til juniorer og især seniorer. Meget tyder nemlig på, at især skarver bruger åen som spisekammer i vinterperioden – og de har stor appetit. Hver fugl æder mindst 300 gram fisk om dagen, hvilket svarer ca. til 10 stk. toårs ørredunger!

Så hvis der bare er 10 skarver, der dagligt henter deres føde i åen, forsvinder der ca. 100 natur-smolt – i døgnet. Altså 3000 på en måned – og skarverne æder også gerne større fisk op til 45 cm. Store bækørreder. grønlændere og mindre gydefisk ryger altså med i købet. Det er vildt skræmmende!

Skarven er altså en meget effektiv fisker, som forbavsende hurtigt kan spolere en fiskebestand - men det lykkes trods alt enkelte fisk at sprælle sig fri som dem, du ser på mine to fotos. Men de undslupne fisk mister desværre en masse beskyttende skæl, så fiskene bliver udsat for infektioner og det er derfor langtfra sikkert, at de overlever.

Hvis vi vil genskabe det gode fiskeri i Trend Å, kræver det en målrettet og vedholdende regulering af de ”flyvende rotter”. Vi har brug for en hurtig indsats fra alle de af foreningens medlemmer, der også er jægere og helst også fra lodsejere og folk, som har jagtretten langs åen. – Netop nu er skarverne allerede i fuld gang med ædegildet derude og derfor vil jeg opfordre alle med jagttegn til at kontakte bestyrelsen snarest.

  1. Unge skarver med de hvide brystfjer er en udmærket spise – ældre, fuldvoksne skarver - med sorte brystfjer – er nok bedst til fluebinding…