DSC 1493

Bedre bæredygtig balance i Farsø Sø

Juniorklubben har fisket i Farsø Sø i en årrække. De sidste tre år sammen med et stigende antal skoleklasser og i år har vi desuden afholdt Lystfiskeriets Dag ved den hyggelige lille sø i Johannes Jensens fødeby. Vi har siden starten fanget et sted mellem 3-4000 skaller og kender efterhånden søen ganske godt.

Ja, tre til fire tusinde skaller! Søen er simpelthen overbefolket med de kønne, små fisk – til glæde for de unge fiskere, men til skade for vandkvaliteten1

Problemer er, at skallerne æder alt for mange af søens dyreplankton, bl.a. dafnier, som derfor ikke kan holde algerne nede på et balanceret niveau og vandet bliver i stigende grad grønt og uklart. Derfor har vi aflivet samtlige skaller og til gengæld genudsat 4-500 mindre aborrer og  en håndfuld gedder, som lever af de små fredfisk – og vi hilser hejrer, lappedykkere og et par skarver velkommen, fordi de fortrinsvis også lever af skallerne.

Vesthimmerlands Kommune forvalter søen og har hidtil krævet skriftlig tilladelse af fiskeri, men for en måneds tid siden blev ordningen ophæver og den relevante skiltning sløjfet. Så nu er der frit fiskeri og det er i princippet helt fint – men hvis folk begynder at tage aborrer og gedder som madfisk, vil skalle-bestanden vokse yderligere med ”algesuppe”, iltsvind og omfattende fiskedød til følge.

Det vil selvsagt være klogt at forebygge, mens tid er. Derfor bør kommunen overveje at bekoste nye skilte, som bekendtgør frit fiskeri, men at aborrer og gedder SKAL genudsættes – og naturligvis forklare de gode Farsø-beboere hvorfor.

Med samme begrundelse vil der også være en god ide at henstille til søparkens gæster, at de 50-75 ænder og blishøns, som holder til ved søen, fodres mindst muligt. Det vil mindske overgødskning, som vil bidrage til at få algevæksten til at eksplodere og vi må håbe, at de to tiltag i bedste fald kan vende udviklingen og genskabe en sundere og renere sø. Alternativet er en såkaldt biomanipulation, hvor skallerne opfiskes med vod – og det kan blive en ganske bekostelig affære. Det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede!

Har tænkt mig at sende kopi af denne skrivelse til (bl.a.) Teknisk Forvaltning i kommunen vedhæftet et par ekstra fotos samt et forslag til at afprøve et lille forsøg på en nem og billig alternativ biomanipulation.

Kommende fisketure: Vi har en klubtur til Farsø Sø nu på søndag 22/10 kl. 10-14 og afholder den 12. og sidste skolefisketur på tirsdag 24/10 med en 4. klasse fra Aalestrup skole.