L1020105

27.september - Alling Å

Denne milde, overskyede septembersøndag var vi på udebane ved Alling Å syd for Assentoft på Djursland, hvor vi fiskede opstrøms Sjelle Bro efter aftale med Thomas Schreiber fra RSK -Randers Sportsfisker Klub.

Thomas guidede os frem til foreningens lille klubhytte ved åen og øste gavmildt ud af fisketips og info om gode strækninger langs åen, der er en anelse større, dybere og med flere fiskearter end Trend Å. Desuden er den overbefolket med invasive signalkrebs - og selvreproducerende med havørred i en del tilløbsbække længere opstrøms

Vort nyeste medlem, Karl, var tilmeldt sammen med sin far, Jesper. Desuden deltog de fiske-ivrige brødre, Benjamin og Sebastian, sammen med deres onkel Simon samt Emil og Orla.

Vi fordelte os op- og nedstrøms klubhytten, fiskede opstrøms med Mepps’er str. 3-4 og nedstrøms med orm og prop. Undertegnede trodsede en strid modvind med en fluekæp plus en # 6 sinktip line og en lille belastet flue.

Drengene følte sig hurtigt på hjemmebane og det lykkedes Karl at fange sin første havørred - en fin lille fisk som selvfølgelig blev genudsat, da den knap holdt mindstemålet. Et par smukke bækørreder på ca. 25 cm, som Sebastian og Emil fangede kom også retur. De fangede også hver en signalkrebs, som overfaldt ormekrogen og Emil fik tilmed en mindre aborre. Undertegnede fluefangede en flot aborre på 30 cm. i superkondition.

- Et plask nedstrøms fik mig sidst på dagen til at håbe på en aktiv havørred - men lidt senere stak en graciøs odderdame sit karakteristiske kontrafej op over vandoverfladen. Desværre sansede den mig og dykkede, lige før den svømmede forbi, så jeg blev snydt for et odderfoto - men alligevel: RSK gør nu unægteligt noget ekstra ud af turisterne ved deres lille, kønne å.

Tekst og fotos: Orla Bertram-Nielsem

Foto af havørredfangeren Karl: Jesper Holmbach