Kort Trend Aa Udklip 2020

Mere mistet fiskevand ved Gunderup

Som det fremgik af Fiskekrogen fra december, har vi mistet fiskevand ved Gunderup. Her viste vi på kort over hele fiskestrækket, de to jordlodder det handlede om. Nu har vi så yderligere mistet det fiskevand, som ligger imellem de to jordlodder. Dette er også opkøbt af den nye ejer af Gunderup Gård, så vi har desværre nu mistet en del fiskevand neden for den store parkeringsplads. Vi har allerede sat skilte op på hver side af stykket.
På nedenstående kortudsnit er vist med rød streg, hvor der nu er fiskeri forbudt for vore medlemmer på sydsiden af Trend Aa.


Bestyrelsen