GYLLEUDSLIP TÆT PÅ TRENDAA

Tirsdag d. 6 februar blev det opdaget af en hundelufter at en Gyllebeholder på en ejendom tæt på Trendaa var løbet over.

Beredskabet blev tilkaldt og arbejdede hele natten med at stoppe udslippet. der blev dæmmet op for en grøft og fjernet gylle fra den og jorden den var løbet ud på.

Onsdag d. 7 februar besigtigede Fredrik Aakjær Staun fra kommunen åen og konstaterede følgende :

Det er blevet væsentligt bedre fra i morges/nat til nu.

Der er ikke farveforskel på Trend å og Ørndrup Tværbæk om end der er en smule skum her og hist.

Vi konstaterede ikke nogle døde fisk på det kontrollerede stræk og ved undersøgelse af smådyrsfaunaen nedstrøms udslippet, fandt vi levende Gammarus sp, Baetis sp, Hydropsyche sp, Ephemera sp mfl., så det har ikke haft en akut toksisk virkning.

Frederik vil lave en opfølgende kontrol i næste uge. Her vil jeg deltage på foreningens vegne

  

  Mvh. Formand

  Per Johannsen